AM EN 

Ժ.Ն.-Ժ.Ս.” ՓԲԸ-ն հիմնվել է 2007թ-ին Երևան քաղաքում: Ընկերության նպատակն է ապահովել տեղական շինարարական կազմակերպությունները բարձր որակի մասնագիտական էլեկտրական մոնտաժման սարքավորումներով և նյութերով:

 “Ժ.Ն.-Ժ.Ս.” ՓԲԸ-ն մալուխատարերի համակարգերի և ավտոմատիկայի մասնագիտացված ներմուծող և մատակարող է :